Wie we zijn

Edulead is een betrokken gesprekspartner voor managers, docenten en beleidsmedewerkers in het Hoger Onderwijs. Wij richten ons op:

1. het verbeteren van het onderwijs

2. het versterken van onderwijskundig leiderschap

3. het bevorderen van effectieve kwaliteitszorg.

lau6884 crop

Laura van Loosbroek is initiatiefnemer en directeur van Edulead. Zij is reeds vele jaren betrokken bij het Hoger Onderwijs, eerst als wetenschappelijk medewerker met onderwijstaken, en later als senior-adviseur en leidingevende bij het IOWO, het onderwijs-adviesbureau van de Radboud Universiteit Nijmegen.
Zij was en is vaak als projectleider betrokken bij grote vernieuwingstrajecten. Ook is zij actief als persoonlijk adviseur en coach van leidinggevenden en projectleiders. De laatste tijd voert zij vaak projecten uit op het terrein van kwaliteitszorg. Verder is zij door de NVAO gecertificeerd als secretaris ten behoeve van accreditatiepanels (opleidingsbeoordeling en instellingstoets).

Laura van Loosbroek werkt samen met verschillende deskundigen, die over de volle breedte van het hoger onderwijs als expert werkzaam zijn. Afhankelijk van de vraag kunnen deze deskundigen - in overleg met de opdrachtgever - gevraagd worden een bijdrage te leveren aan de opdracht ofwel de opdracht in zijn geheel uit te voeren.