Voorbeelden van uitgevoerde opdrachten op het terrein van kwaliteitszorg

Hogeschool Utrecht: extern lidmaatschap examencommissie Institute for ICT (vanaf juni 2016-september 2018)

Politieacademie: proefvisitatie twee opleidingen en advisering College van Bestuur over accreditatievraagstukken (2015-2016)

NVAO: Externe secretaris NVAO, ten behoeve van meerdere Instellingstoetsen Kwaliteitszorg (vanaf 2012-heden)

NVAO: Externe secretaris NVAO, ten behoeve van accreditatie van bestaande opleidingen (2012)

NVAO: Panellid en extern secretaris NVAO bij toets nieuwe opleidingen (2006-heden).

Politieacademie: advisering bij aanvraag toets nieuwe opleiding (masteropleiding)
(2010)

CZO: Ondersteuning College Ziekenhuis Opleidingen bij de beoordeling van verpleegkundige vervolgopleidingen en medisch ondersteunende opleidingen (2009-2010 )

NVAO: Externe secretaris ten behoeve van pilot instellingsaudits (2008)

3TU’S: Project kwaliteitsborging Basis Kwalificatie Onderwijs (BKO), ten behoeve van een aantal Nederlandse Universiteiten in het kader van SoFoKleS (2008)

NQA: Panellid NQA HBO-bacheloropleidingen en HBO-masteropleidingen (2008 - heden)

Verschillende hogescholen: Adviseren bij voorbereiding accreditatie (2006 - heden)

Verschillende hogescholen: Uitvoeren proefvisitaties (2006 - heden)

Hogeschool van Amsterdam: Ontwikkelen scholingsaanbod: “betekenis geven aan kwaliteit” voor kwaliteitszorgmedewerkers en onderwijskundige medewerkers, (2006)

Radboud Universiteit: Bijdragen aan ontwikkeling Handboek Kwaliteitszorg (samen met IOWO) ten behoeve van CvB, 2005

Politieacademie: Voorzitter Commissie Proefaccreditatie, 2003-2004

Radboud Universiteit: Inventarisatie kwaliteitszorginstrumenten (samen met IOWO), ten behoeve van CvB, 2003

Dutch Validation Council: Advisering bij het tot stand komen van een nieuw accreditatieprotocol, 2003

HBO-raad: Panellid Proefaccreditatie in het HBO, 2000-2001

 

 

Voorbeelden van uitgevoerde opdrachten op het terrein van onderwijsontwikkeling (hbo/wo/mbo)

Politieacademie: Screening van ontwikkelde kernopgaven op kwaliteitscriteria, lid valideringscommissie (2005-2012)

Avans Hogeschool: Grootschalige onderwijsvernieuwing, invoeren competentiegricht onderwijs, inclusief verzorgen workshops, ontwikkelen toetsbeleid, screening onderwijsmateriaal, ondersteuning projectgroep(en) (2003-2005)

Verschillende HBO-instellingen: Ontwikkelen toetsbeleid, verzorgen workshops over toetsing, verschillende HBO-instellingen (2002-2006)

Hanze Hogeschool, De Horst, Fontys Hogescholen, Avans: Adviseren bij vormgeven competentiegericht onderwijs, probleemgestuurd onderwijs, projectonderwijs, taakgestuurd onderwijs (1995 - heden)

Verschillende HBO-instellingen en Universiteiten: Professionalisering van docenten middels workshops, trainingen en leergangen, 1992- heden)

Radbouduniversiteit Nijmegen: Verschillende grootschalige curriculumherzieningen Radboud Universiteit: Geneeskunde, Biomedische Gezondheidszorg, Psychologie, Theologie. (1992- 2002)

 

 

Voorbeelden van uitgevoerde opdrachten op het terrein van organisatie-ontwikkeling

Politieacademie/Politieonderwijsraad: Onderzoek naar de inkoop van opleidingen door korpsen (2008)

Verschillende sectoren van het bedrijfsleven en in het onderwijs: Coaching van leidinggevenden (1992 - heden)

ROC Nijmegen: Deskundigheidsbevordering beleidsmedewerkers, 2006

Verschillende instellingen voor Hoger Onderwijs: Advisering management bij onderwijsinnovatie, (1992- heden)

Fontys Hogescholen, Hogeschool InHolland, en Hanzehogeschool: Strategieontwikkeling. Ontwikkelen apparatuurscenario’s voor 2003-2004

Centre for Generative Leadership (CGL): Ondersteuning bij de formulering en bespreking van competentieprofielen voor Rijkswaterstaat, 2003

CGL: Onderzoek naar leiderschap (m/v), een innovatief leiderschapmodel, Utrecht, 2003

CGL: Haalbaarheidsonderzoek en opzet Masteropleiding voor particulier opleidingsinstituut, 2002-2003

Verschillende instellingen voor Hoger Onderwijs: Verzorgen van ‘Leergang voor Leidinggevenden in het Hoger Onderwijs’ voor Leidinggevenden uit , 1998-2000